مدارک مورد نیاز عقد محضری

مدارک مورد نیاز جهت عقد محضری:

1.اصل شناسنامه عروس و داماد

2.دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه های عروس و داماد (مجموعا ۴ برگ)

(در صورتی که عروس یا داماد یا هردو ، نسبت به ازدواج دوم اقدام می کنند، فتوکپی صفحه دوم شناسنامه آن ها نیز دریافت می گردد.)

(برای ثبت ازدواج دوم، مدارکی مانند: طلاق نامه رسمی زوجین یا گواهی فوت همسر قبلی ، باید به دفترخانه،ارائه شود.)

3.دو قطعه عکس از عروس و دو قطعه عکس از داماد (مجموعا ۴ قطعه)

4.یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی عروس و یک برگ از داماد (مجموعا ۲ برگ)

5.اصل شناسنامه پدر عروس .
(در ازدواج اول هر دختری، اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه، الزامی است.)

(شناسنامه پدر عروس به این دلیل خواسته می شود تا نسبت به زنده بودن او، اطمینان حاصل شود.)

(در صورتی که پدر عروس، از دنیا رفته باشد، فتوکپی گواهی فوت وی که از سوی سازمان ثبت احوال شهر محل سکونت وی صادر شده باشد دریافت می شود.)

(در صورتی که پدر دختر، مخالف ازدواج وی باشد، او باید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجازه ازدواج نموده و سپس آن را به دفترخانه ارائه نماید.)

(در صورتی که پدر دختر،دارای آدرس مشخص نبوده یا به هر علت دیگری، حضورش در جلسه عقد ممکن نباشد ، باید اجازه ازدواج از دادگاه گرفته شده و به دفترخانه،تحویل گردد.)

(اگر پدر دختر زندانی باشد ، لازم است با اجازه دادگاه و هماهنگی های قبلی،منشی دفترخانه،به زندان رفته و از وی،امضاء بگیرد.)

6.داشتن جواب آزمایشگاه و تحویل آن به منشی.

(پاسخ آزمایشگاه های خصوصی ، برای ثبت رسمی ازدواج ، اعتبار ندارد.)

(پاسخ آزمایشگاههای دولتی یک شهر مانند تهران ، رشت و برای دفترخانه رسمی ازدواج شهر دیگر، معتبر نیست. مگر آن که خود دفترخانه محل ثبت ازدواج، عروس و داماد را برای آزمایش به آنجا ، معرفی کرده و جوابش را بخواهد.)

7.در روز ثبت عقد، اصل شناسنامه عروس و داماد ، باید به منشی دفترخانه تحویل گردد. در غیر این صورت، منشی و سردفتر، حق ثبت آن را ندارد.

8.پرداخت هزینه ثبت ازدواج.

9.در صورتی که پسر یا دختر یا هر دو ،به سن قانونی نرسیده باشند، حتما باید برای آن ها از دادگاه ، گواهی رشد گرفته شده و به دفترخانه،تحویل گردد .

مقالات مرتبط

مجموعه آخرین مقالات اضافه شده به آرشیو بزرگ عروس روز

منو دسته بندی تخفیف ها تالار گفتگو جستجو
عروس روز لودینگ